2 ఏప్రి, 2012

నెల్లూరులో యువతిపై యాసిడ్ దాడి

1 వ్యాఖ్య:

♛తెలుగు పాటలు♛ చెప్పారు...

ఇలాంటి న్యూస్ జనాలకు తెలిసేలా చేసి అలా యాసిడ్ దాడి చేసే సంఖ్యా పెంచుతున్నారు అనిపిస్తుంది... ఈ న్యూస్ బాగా పెరిగినాయి... అలా చేసినా వారికి అలాగే యాసిడ్ పోయాలి.. అది న్యూస్ లో లైవ్ ప్రచారం చేయాలి అప్పుడు కాని ఇలా ఆలోచన రావటానికి కుడా భయపడాలి... ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి లేక పొతే జనాలు మాట వినరు...